Recon - recycling & construction

ulja, filteri, gume, podvozi, gumene gusenice, vage, lanci za gume, rezervni delovi

Politika zaštite životne sredine

POLITIKA KVALITETA, ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU:

Osnovna orijentacija organizacije Recon d.o.o. Niš je da bude prepoznata po kvalitetu u oblasti prodaje opreme i delova, filtera i ulja za gradevinsku i rudarsku mehanizaciju.
Uzimajuci u obzir svrhu i kontekst organizacije, stanje životne sredine u kome preduzece posluje i ljudske resurse, menadžment organizacije Recon d.o.o. je posvecen stalnom poboljšanju Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zakonskim i drugim zahtevima zainteresovanih strana prateci principe i zahteve standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Sve ovo ce biti postignuto kroz:
· Razmatranje konteksta organizacije i uskladivanje IMS-a sa strateškim pravcem organizacije
· Zadovoljenje korisnika i ispunjavanje primenljivih statutarnih i zakonskih zahteva
· Upravljanje organizacijom, zajedno sa ciljevima kvaliteta koje su uspostavili zaposleni i definisanim odgovornostima za njihovo ispunjavanje
· Uspostavljanje, primenjivanje, održavanje i stalno unapredivanje efektivnosti IMS-a
· Stalno povecanje zadovoljstva korisnika
· Pažljivu selekciju isporucilaca proizvoda i usluga
· Nudjenje proizvoda poznatih evropskih i svetskih isporucilaca
· Posvecenost povecanju kvaliteta usluga u cilju prevazilaženja ocekivanja korisnika
· Osiguravanje da naša Politika i procedure oslikavaju ono što zaista radimo
· Stalno unapredjenje IMS-a u svim fazama od izdavanja ponude, preko ugovaranja poslova, izvodjenja radova do aktivnosti nakon izvodjenja.
· Stalnu edukaciju u cilju sprecavanja zagadjenja životne sredine, ocuvanja prirodnih resursa i poboljšanja EMS-a

· Stalno podizanje ekološke svesti
· Smanjenje potrošnje neobnovljive energije
· Pracenje procedura zaštite životne sredine u cilju smanjenja zagadjenja životne sredine, i sprecavanja degradacije i oštecenja životne sredine u svim fazama poslovanja
· Smanjenje negativnog uticaja na vodu, zemljište, vazduh i biodiverzitet.
· Stalnu edukaciju u cilju sprecavanja povreda, narušavanja zdravlja i poboljšanja efektivnosti sistema upravljanja bezbednošcu i zdravljem na radu
· Stalnu edukaciju za bezbedan rad na svim radnim mestima u organizaciji
· Proaktivno upravljanje promenama u sistemu upravljanja bezbednošcu i zdravljem na radu
· Omogucavanje osecaja sigurnosti zaposlenih, podizvodjaca i posetilaca, uzimajuci u obzir prirodu posla i stvarne opasnosti koje postoje na svakom radnom mestu