Recon - recycling & construction

ulja, filteri, gume, podvozi, gumene gusenice, vage, lanci za gume, rezervni delovi

Pfreundt pokretne vage


Pfreundt pokretne vage

Nemačka kompanija PFREUNDT GmbH razvija, unapređuje i proizvodi mobilne dinamičke vage opremljene najsavremenijim programima i sistemima za prenos podataka. Jednostavnost i praktičnost upotrebe od strane krajnjih korisnika nudi široku primenu sa maksimalnom pouzdanošću u svim granama industrije. Kompanija postoji od 1979. godine i zahvaljujući dugoj istoriji prodaje vrhunskih proizvoda, postala je lider na tržištu.


Proizvodi PFREUNDT su vrhunskog kvaliteta, a konstantni razvoj omogućava im da ispune i postignu potrebne zahteve tržišta i postojećih zakona i normi, ali da i zadovolje zahteve kupaca širom sveta.
Servisna mreža garantuje brzu, pouzdanu i ekonomičnu uslugu klijentima. Kvalitet PFREUNDT proizvoda garantuje i standard DIN EN ISO 9001 koji je implementiran u sistem upravljanja.

U svim granama industrije najveći troškovi su uzrokovani transportom, manipulacijom i logistikom robe.

U rudarstvu, eksploataciji kamena i ruda, na primer, troškovi transporta uzrokuju čak do 50% svih troškova proizvodnje. Kako bi se ovi troškovi smanjili, najpre se količine materijala i vreme transporta moraju pratiti, beležiti i obrađivati. Pokretni sistemi za merenje upravo iz tog razloga predstavljaju najjednostavnije rešenje.
Za razliku od stacionarnih vaga, u ovom slučaju se težina određuje tokom samog utovora sa pokretnom vagom koja je instalirana na samoj utovarnoj mašini ili alatu (na primer utovarivači, grajferi, viljuškari i sl.)
Na ovaj način se izbegava mogućnost pretovara, eliminiše se potreba za kamionskom (mosnom) vagom i optimizira se korišćenje vozila praćeno smanjenjem potrošnje goriva i direktnom uštedom.

Pored ove primene, moguća je ugradnja vage i na transportna vozila (damper kamioni, kamioni smećari i sl.), ali i na transportne trake svih vrsta trakastih transportera, pokretnih drobilica i sl. U ovom slučaju se sa maksimalnom tačnošću dobijaju vrednosti količine protoka materijala u jedinici vremena kao i ukupne količine materijala na kraju određenog vremenskog perioda u skladu sa potrebama korisnika (na kraju smene, dana, nedelje itd.)

U slučaju potrebe, sa nadogradnjom postojećih programa, mogu se dodatno meriti vremena tansporta, utovara, čekanja transportnih vozila; može se omogućiti prenos podataka putem USB-a, Wi-Fi-a, ali se ugradnjom printera sve to može vrlo brzo i jednostavno odštampati u obliku otpremnice materijala.

Prednosti merenja težine u toku procesa utovara kamiona ili vagona:

• Izbegava se pretovar
• Optimizacija procesa, nema gubitaka kapaciteta utovara
• Put do stacionarne vage više nije potreban
• Nema gubitaka materijala i vremena
• Nema dodatnih troškova osoblja