PFREUNDT vage

Nemačka kompanija PFREUNDT GmbH razvija, unapređuje i proizvodi mobilne dinamičke vage opremljene najsavremenijim programima i sistemima za prenos podataka. Jednostavnost i praktičnost upotrebe nudi široku primenu i maksimalnu pouzdanost u svim granama industrije. Kompanija postoji od 1979. godine i zahvaljujući svojim vrhunskim proizvodima, postala je lider na tržištu.

Proizvodi PFREUNDT su vrhunskog kvaliteta, a konstantni razvoj omogućava im da zadovolje potrebe i zahteve tržišta i kupaca širom sveta, kao i da ispune najviše standarde i zakonske norme. Servisna mreža garantuje brzu, pouzdanu i ekonomičnu uslugu svojim klijentima. Kvalitet PFREUNDT proizvoda garantuje i standard DIN EN ISO 9001 koji je implementiran u sistem upravljanja.

U većini industrijskih grana značajno mesto u troškovima zauzimaju transport, manipulacija i logistika robe. U rudarstvu, eksploataciji kamena i ruda, troškovi transporta predstavljaju čak do 50% troškova proizvodnog procesa.

Kako bi se ovi troškovi smanjili, najpre se količine materijala i vreme transporta moraju pratiti, beležiti i obrađivati. Pokretni sistemi za merenje upravo iz tog razloga predstavljaju najjednostavnije i najbolje rešenje.

Za razliku od stacionarnih vaga, pokretnim sistemima se težina određuje tokom samog utovara sa pokretnom vagom koja je instalirana na samoj utovarnoj mašini ili alatu (na primer utovarivači, grajferi, viljuškari i sl.) Na ovaj način se izbegava mogućnost pretovara, eliminiše se potreba za kamionskom vagom i optimizuje se korišćenje vozila, što rezultira smanjenjem potrošnje goriva i direktnom uštedom.
Pored ove primene, moguća je ugradnja vage i na transportna vozila (damperi kamioni, kamioni smećari i sl.), ali i na transportne trake svih vrsta trakastih transportera, pokretnih drobilica i sl. U ovom slučaju se sa maksimalnom tačnošću dobijaju vrednosti količine protoka materijala u jedinici vremena kao i ukupne količine materijala na kraju određenog vremenskog perioda u skladu sa potrebama korisnika (na kraju smene, dana, nedelje itd.)

Ukoliko je potrebno, sa nadogradnjom postojećih programa, mogu se dodatno meriti vremena transporta, utovara, čekanja transportnih vozila; može se omogućiti prenos podataka putem USB-a, Wi-Fi-a, ali se ugradnjom printera sve to može vrlo brzo i jednostavno odštampati u obliku otpremnice materijala.

Prednosti merenja težine u toku procesa utovara kamiona ili vagona:
• Izbegava se pretovar
• Optimizacija procesa, nema gubitaka kapaciteta utovara
• Put do stacionarne vage više nije potreban
• Nema gubitaka materijala i vremena
• Nema dodatnih troškova oko zaposlenih

PFREUNDT vage

Prednosti merenja težine u toku procesa utovara kamiona ili vagona:
• Izbegava se pretovar
• Optimizacija procesa, nema gubitaka kapaciteta utovara
• Put do stacionarne vage više nije potreban
• Nema gubitaka materijala i vremena
• Nema dodatnih troškova oko zaposlenih

Nemačka kompanija PFREUNDT GmbH razvija, unapređuje i proizvodi mobilne dinamičke vage opremljene najsavremenijim programima i sistemima za prenos podataka. Jednostavnost i praktičnost upotrebe nudi široku primenu i maksimalnu pouzdanost u svim granama industrije. Kompanija postoji od 1979. godine i zahvaljujući svojim vrhunskim proizvodima, postala je lider na tržištu.

Proizvodi PFREUNDT su vrhunskog kvaliteta, a konstantni razvoj omogućava im da zadovolje potrebe i zahteve tržišta i kupaca širom sveta, kao i da ispune najviše standarde i zakonske norme. Servisna mreža garantuje brzu, pouzdanu i ekonomičnu uslugu svojim klijentima. Kvalitet PFREUNDT proizvoda garantuje i standard DIN EN ISO 9001 koji je implementiran u sistem upravljanja.

U većini industrijskih grana značajno mesto u troškovima zauzimaju transport, manipulacija i logistika robe. U rudarstvu, eksploataciji kamena i ruda, troškovi transporta predstavljaju čak do 50% troškova proizvodnog procesa.

Kako bi se ovi troškovi smanjili, najpre se količine materijala i vreme transporta moraju pratiti, beležiti i obrađivati. Pokretni sistemi za merenje upravo iz tog razloga predstavljaju najjednostavnije i najbolje rešenje.

Za razliku od stacionarnih vaga, pokretnim sistemima se težina određuje tokom samog utovara sa pokretnom vagom koja je instalirana na samoj utovarnoj mašini ili alatu (na primer utovarivači, grajferi, viljuškari i sl.) Na ovaj način se izbegava mogućnost pretovara, eliminiše se potreba za kamionskom vagom i optimizuje se korišćenje vozila, što rezultira smanjenjem potrošnje goriva i direktnom uštedom.
Pored ove primene, moguća je ugradnja vage i na transportna vozila (damperi kamioni, kamioni smećari i sl.), ali i na transportne trake svih vrsta trakastih transportera, pokretnih drobilica i sl. U ovom slučaju se sa maksimalnom tačnošću dobijaju vrednosti količine protoka materijala u jedinici vremena kao i ukupne količine materijala na kraju određenog vremenskog perioda u skladu sa potrebama korisnika (na kraju smene, dana, nedelje itd.)

Ukoliko je potrebno, sa nadogradnjom postojećih programa, mogu se dodatno meriti vremena transporta, utovara, čekanja transportnih vozila; može se omogućiti prenos podataka putem USB-a, Wi-Fi-a, ali se ugradnjom printera sve to može vrlo brzo i jednostavno odštampati u obliku otpremnice materijala.